ประกาศงดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ขยายเวลา) ถึง 31 พ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

1068 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศงดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ขยายเวลา) ถึง 31 พ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสูงขึ้น ทำให้ทางโรงเรียนรู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงนักเรียนที่เข้ามาพักอยู่ที่หอพักภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนเดินทางมาจากหลายพื้นที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นจะต้องป้องกันความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเดินทางโดย “งดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ” คือ ให้นักเรียนทำการเรียนการสอนในรูปแบบ “ออนไลน์”

    โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลจึงทำการปิดโรงเรียน งดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน งดใช้อาคารเรียน งดรวมกลุ่มจำนวนคนมากกว่า 50 คน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF (ลิงก์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)

ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

(1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้