รุ่นที่รับสมัคร


รุ่น
ภาค
ระยะเวลา
เปิดเรียน
รอบรับสมัคร
รับทุน
สถานะการรับสมัคร
15
เสาร์ อาทิตย์
8 เดือน
พฤศจิกายน 2559
รอบโควต้า
16,000

16
ปกติ
6 เดือน
มกราคม 2560
รอบโควต้า
16,000
17
ปกติ
6 เดือน 
เมษายน 2560
รอบโควต้า
16,000
18
ปกติ
6 เดือน 
กรกฎาคม 2560
รอบโควต้า 
21,000
19
เสาร์อาทิตย์
8 เดือน
กรกฎาคม 2560
รอบโควต้า 
21,000
20
ปกติ
6 เดือน 
ตุลาคม 2560
รอบโควต้า 
16,000
21
เสาร์อาทิตย์
8 เดือน
ธันวาคม 2560
รอบโควต้า 
16,000
22
 ปกติ
6 เดือน
มกราคม 2561
รอบโควต้า 
16,000
23
ปกติ
6 เดือน
เมษายน 2561
รอบโควต้า 
16,000
24
เสาร์อาทิตย์
8 เดือน
พฤษภาคม 2561
รอบโควต้า 
16,000
25
ปกติ
6 เดือน
กรกฎาคม 2561
รอบโควต้า 
16,000
26
ปกติ
6 เดือน
ตุลาคม 2561
รอบโควต้า 
16,000
27
เสาร์อาทิตย์
8 เดือน 
ตุลาคม 2561
รอบโควต้า  
16,000
ทุนฟรีรัฐบาล
ปกติ
4 เดือน
มีนาคม 2559
รอบสอบเข้า
(รับ 20 คน)
 

 

* รอบโควต้า  คือ  สามารถสมัครได้เลยโดยไม่ต้องสอบเข้า  หากรอบโควต้าเต็มแล้ว  จะเป็นรอบสอบเข้าเรียน
*รุ่นทุนฟรี  เป็นรุ่นที่เดอะแคร์การบริบาลทำ MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี  
โดยเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในจังหวัด  ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำการเรียนการสอน 
Powered by MakeWebEasy.com