รุ่นที่รับสมัคร

ปีการศึกษา 2562-2565
 
รุ่น
ภาค
ระยะเวลา
เปิดเรียน
รอบรับสมัคร
รับทุน
สถานะการรับสมัคร
38จันทร์-ศุกร์6 เดือน มกราคม64รอบโควต้า 31,000
39จันทร์-ศุกร์6 เดือน เมษยน64รอบโควต้า 31,000
40จันทร์-ศุกร์6 เดือน กรกฎาคม64รอบโควต้า 31,000
41จันทร์-ศุกร์6 เดือน ตุลาคม64รอบโควต้า 31,000
42เสาร์อาทิตย์8 เดือนตุลาคม64รอบโควต้า 31,000
43จันทร์-ศุกร์6 เดือน มกราคม65รอบโควต้า 31,000
44จันทร์-ศุกร์6 เดือน เมษยน65รอบโควต้า 31,000
45จันทร์-ศุกร์6 เดือน กรกฎาคม65รอบโควต้า 31,000
46จันทร์-ศุกร์6 เดือน ตุลาคม65รอบโควต้า 31,000
47เสาร์อาทิตย์8 เดือนตุลาคม65รอบโควต้า 31,000
 
* รอบโควต้า  คือ  สามารถสมัครได้เลยโดยไม่ต้องสอบเข้า  หากรอบโควต้าเต็มแล้ว  จะเป็นรอบสอบเข้าเรียน
*รุ่นทุนฟรี  เป็นรุ่นที่เดอะแคร์การบริบาลทำ MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี  
โดยเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในจังหวัด  ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำการเรียนการสอน

 
Powered by MakeWebEasy.com