กิจการภายในเครือ

กิจการในเครือ
  • เดอะแคร์การบริบาล
  • ศูนย์สาธิตเนอร์สเซอรี่โนบุรุ
  • ไอแคร์เวลเนส
  • ไอแคร์เนอร์สซิ่งโฮม
  • ศิริอรุณเวลเนส (ศิริราช)
  • ศิริอรุณแคร์ (กรุงเทพ/อุบล)

เดอะแคร์ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิ
รางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก โดยกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเยี่ยมระดับประเทศ OPEC Award โดยสช. กระทรวงศึกษาธิการ
Powered by MakeWebEasy.com