ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาการดูแลผู้สูงอายุ

สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

Quality is the best

คุ ณ ภ า พ คื อ หั ว ใ จ ข อ ง เ ร า

กิจกรรมเดอะแคร์

วิดีโอเดอะแคร์

บรรยากาศโรงเรียน
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 1
และพิธีรับเข็ม
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 2
และพิธีรับเข็ม
ข่าวสารโรงเรียน
โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล ได้รับอนุญาติสำหรับจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดยได้รับอนุญาติจาก กรมฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
- แห่งแรกของภาคอิสาน -
 
คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์-ดารา,นักแสดง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสลิมมิ่งพลัส
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล
 
 

Powered by MakeWebEasy.com