ร่วมงานกับเดอะแคร์

สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนโดยตรงและทาง Line@HR ของโรงเรียน

เอกสารการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา

3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชน (ลงชื่อสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงชื่อสำเนาถูกต้อง)

6. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย) - (ถ้ามี)

7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) - (ถ้ามี)

8. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือสลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

* หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 045-951256 / 099-3457406 ในวันและเวลาทำการ (จ-ศ 8.30-17.00น.) *

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สวัสดิการ ค่าตอบแทน

- รายได้เริ่มต้น 9,000++ บาท

- ค่าล่วงเวลา (OT)

- ประกันสังคม

- ท่องเที่ยว สัมนา ปาร์ตี้

- การรักษาพยาบาล

ภาระงาน

- รับ-ส่งเอกสาร

- จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ

- ร่างหนังสือทั่วไป

- ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุ

- จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุม

- การติดต่อประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก


ครูวิชาการ

- สวัสดิการ ค่าตอบแทน

- รายได้เริ่มต้น 10,000++บาท

- ค่าล่วงเวลา (OT)

- ประกันสังคม

- ท่องเที่ยว สัมนา ปาร์ตี้

- การรักษาพยาบาล

ภาระงาน

- งานบริหารงานวิชาการ

- งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

- งานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

- งานนิเทศการศึกษา

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูแนะแนว

สวัสดิการ ค่าตอบแทน

- รายได้เริ่มต้น 11,000++บาท

- ค่าคอมมิชชั่น

- ค่าล่วงเวลา (OT)

- ประกันสังคม

- ท่องเที่ยว สัมนา ปาร์ตี้

- การรักษาพยาบาล

ภาระงาน

- แนะนำข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียน แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงช่องทางออนไลน์ต่างๆ (ไม่ต้องเสียค่าโฆษณา)

- ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองกรณีมีข้อสงสัย สอบถาม

- ทำงานที่สำนักงาน ไม่มีการออกพื้นที่ในโรงเรียนต่างๆ

เจ้าหน้าที่การเงิน

สวัสดิการ ค่าตอบแทน

- รายได้เริ่มต้น 9,000++บาท

- ค่าคอมมิชชั่น

- ค่าล่วงเวลา (OT)

- ประกันสังคม

- ท่องเที่ยว สัมนา ปาร์ตี้

- การรักษาพยาบาล

ภาระงาน

- รับเงินและเบิกจ่ายเงิน

- นำฝากและเก็บรักษาเงิน

- จัดทำรายงานการเงิน

- ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่ายเงิน

- จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร

- จัดทำคำขอตั้งแผนการใช้เงินบำรุงประจำปี

- ร่วมจัดทำขอตั้งแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปี

- ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง และเงินงบประมาณ

- จัดทำรายงานการใช้เงินแต่ละไตรมาส


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- สวัสดิการ ค่าตอบแทน

- รายได้เริ่มต้น 9,000++บาท

- ค่าล่วงเวลา (OT)

- ประกันสังคม

- ท่องเที่ยว สัมนา ปาร์ตี้

- การรักษาพยาบาล

ภาระงาน

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- งานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

- งานการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน

- ทะเบียนประวัติพนักงาน

- การติดต่อประสานงาน

พนักงานขับรถ

สวัสดิการ ค่าตอบแทน

- รายได้ 11,000 บาท

- ค่าล่วงเวลา (OT)

- ประกันสังคม

- เครื่องแบบพนักงาน

- วันหยุดประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- การรักษาพยาบาล

ภาระงาน

- รับ-ส่ง นักเรียน

- ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ

- ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี

- ขับรถส่งพนักงาน ตามหน่วยงานต่างๆ

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และเส้นทางต่างๆ เป็นอย่างดี

- รับ-ส่งเอกสาร

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้