The Care Celeb Party

Last updated: Aug 2, 2016  |  439 จำนวนผู้เข้าชม  |  เดอะแคร์ กิจกรรมของโรงเรียน

The Care Celeb Party

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล ได้จัดงานเลี้ยงส่งนักเรียนรุ่น 11 เนื่องในโอกาสออกฝึกภาคปฏิบัติ และรับน้องนักเรียนรุ่น 12  "The Care Celeb Party"  ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเทล
โดยมีท่านผอ.จุไรรัตน์ ศรีศิริ และนพ.เศวต  ศรีศิริ ที่ปรึกษาโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยง  
 
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการประกวด Prince และ Princess ประจำรุ่น  และมีการจุดเทียนอุดมการณ์ร่วมกันทั้งคณาจารย์และนักเรียน
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com