ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมของชมรมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

Last updated: Aug 2, 2016  |  342 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิชาการ เข้าเยี่ยมชม เดอะแคร์

ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมของชมรมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ.อุบลราชธานี จัดประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมของชมรมโดยมีที่ปรึกษา ท่านบำรุง แก้วจันดี และคณะกรรมการชมรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559Powered by MakeWebEasy.com