นักเรียนเดอะแคร์ออกฝึกงานที่กรุงเทพ

Last updated: Aug 2, 2016  |  801 จำนวนผู้เข้าชม  |  เดอะแคร์ วิชาการ

นักเรียนเดอะแคร์ออกฝึกงานที่กรุงเทพ

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นักเรียนเดอะแคร์เดินทางออกฝึกงานที่กรุงเทพมหานคร โดยสารเครื่องบินสายการบินไทย ไลออนแอร์
ออกจากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี  เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  โดยมีอาจารย์สิทธิพร วงศ์ศิริ   และอาจารย์อภิญญา บุญประสิทธิ์   เป็นผู้ดูแลนักเรียน และนำนักเรียนรายงานตัวกับสถานที่ฝึกงาน
 

  

 
 
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com