กิจกรรม Bike for Dad

Last updated: Aug 2, 2016  |  1567 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

กิจกรรม Bike for Dad


            วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ผอ.ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad พร้อมกับสนับสนุนน้ำดื่ม และผ้าเย็น

ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรเดอะแคร์ได้ช่วยปฐมพยาบาลผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอาการจะเป็นลม

Powered by MakeWebEasy.com