ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม โรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

Last updated: Dec 27, 2016  |  449 จำนวนผู้เข้าชม  |  เดอะแคร์ วิชาการ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม โรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผู้บริหารโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลและประธานชมรมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม โรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม โรงเรียนยุวฑูตศึกษา2  วันที่ 20 ธันวาคม 2559


Powered by MakeWebEasy.com