กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

มั่นใจให้บริการ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล " ฉีดวัคซีนแล้วนะ "

รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 สาขา

คณะผู้บริหาร เดอะแคร์การบริบาลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ประเทศกัมพูชา

เดอะแคร์การบริบาลเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad

Powered by MakeWebEasy.com