พิธีบายศรีสู่ขวัญก่อนออกฝึกภาคปฏิบัตินักเรียนรุ่น 13 ปีการศึกษา 2559 โดยมีดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานในพิธี คณะอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลร่วมผูกแขนอวยพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน ก่อนที่จะออกฝึกภาคปฏิบั

พิธีบายศรีสู่ขวัญก่อนออกฝึกภาคปฏิบัตินักเรียนรุ่น 13 ปีการศึกษา 2559 โดยมีดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานในพิธี คณะอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลร่วมผูกแขนอวยพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน ก่อนที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com